Elektrisch rijden

Sligro en Peter Appel Transport starten met eerste Elektrische Voertuig (EV)
Voor de Sligro te Amsterdam is onlangs de eerste Hytruck S12 gestart. De multitemp gekoelde motorwagen mag totaal 12 ton wegen en heeft een energiecapaciteit van 160 Kwh in 4 accupakketten tussen de assen aan het chassis hangen. De koeling van Carrier werkt ook 100% elektrisch, evenals de verwarming van de cabine.

De opstart gaf wat problemen, waarbij opvalt dat het een voor iedereen een unieke wagen met unieke techniek is. De verdere ervaringen laten nog even op zich wachten en we zullen gaan leren hoe alles op langere termijn werkt zich gaat houden.

De chauffeur en de klanten zijn blij met het ontbreken van geluid en de forse capaciteit van de koeling. Er worden met name klanten en adressen in de binnenstad van Amsterdam mee beleverd. De Foodservice klanten zijn blij met de gecombineerde leveringen koel- èn diepvries in één levering. De actieradius valt, in tegenstelling tot veel 100% elektrische voertuigen, mee en bedraagt 170 km (en is mede afhankelijk van de intensiteit van het elektrisch koelen natuurlijk). Daarnaast wordt er vlot geladen met de 63 Ampère stekker te Amsterdam: In 4 uur zit het accupakket weer helemaal vol. Door forse subsidie via de Proeftuin en een klant met een zeer te waarderen drive voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als Sligro zijn we blij met deze kans om weer een mooie stap te mogen zetten in de verbeterende richting!

Peter Appel Transport: proeftuin voor elektrische vrachtwagens
Voor lichtere transportvoertuigen is elektrisch rijden een interessante optie. Om de toepassing en het leerproces rond de inzet van elektrische voertuigen te stimuleren heeft de Nederlandse regering een zogenaamde Proeftuin opgezet. Peter Appel Transport neemt deel aan dit project. Wij onderzoeken de inzet van elektrische voertuigen in de bezorging van levensmiddelen aan de eindafnemer thuis.

Accu’s steeds sterker
Het gewenste laadvermogen en de vereiste actieradius van de voertuigen zijn dusdanig dat een elektrisch voertuig ingezet kan worden. Qua energiedichtheid is diesel ongekend sterk: er kan heel veel energie in één liter diesel. Eenzelfde hoeveelheid/ruimte van één liter aan accu’s omvat een veel lagere hoeveelheid energie. Daardoor zal de ruimte aan energiedragers (lees accupakketten) ten opzichte van de huidige (diesel)tanks groter worden en het nuttige laadvermogen kleiner. Daartegenover staat dat de chemie van de accu’s doorlopend verbetert en dat er steeds betere accu’s met een veel hogere energiedichtheid zullen komen.

Het huidige project voor de Proeftuin zal informatie opleveren over:
  • het leerproces van de vervoerder en de klant
  • de inzet en het gebruik van elektrische voertuigen
  • het monitoren en terugkoppelen van specifieke informatie betreffende het werken met elektrische voertuigen en accu’s.

Hybride wagens
De lichtere motorwagens zullen in de toekomst van een gecombineerde aandrijving van diesel en elektrisch kunnen worden voorzien, de zogenaamde hybride voertuigen. Op dit moment is het de wens van veel klanten om ‘the last mile’ (vaak in stads- en dorpscentra) volledig elektrisch af te kunnen leggen. De ontwikkelingen op dit vlak gaan vrij snel, maar de economische haalbaarheid ligt nog laag.

“Wij pionieren in het openbaar, iedereen kan meekijken.”
Download het artikel over de Proeftuin


 


 
 
 
  • Standplaatsen
  • Sitemap
  • Disclaimer
  • Contact
  • Vacatures